WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany zajęć, ponieważ zajęcia te nie będą uruchomione.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie II tura

Wykaz przedmiotów