WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

wyklad Swiecicki

W dniu 12 stycznia 2023 r. w IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach odbył się wykład pracownika naszego Instytutu dra Łukasza Święcickiego pt. "Sztuczna inteligencja a prawa człowieka". W swoim wystąpieniu dr Święcicki zwrócił uwagę na niespotykaną skalę rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz możliwe zagrożenia dla praw człowieka z tego rozwoju wynikające.