WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

prof. Svitlana Levytska ze studentami UPH

W grudniu bieżącego roku akademickiego w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości gościliśmy Panią profesor wizytującą, Svitlanę Levytską (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine), która na kierunku Zarządzanie I stopnia poprowadziła w języku angielskim wykłady z przedmiotów Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i Podstawy rachunkowości.

nagrody rektora

Jego Magnificencja po raz pierwszy wręczył pracownikom naukowo-dydaktycznym Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wysoko punktowane publikacje naukowe oraz redagowanie czasopism wydawanych przez UPH w 2022 r.

spotkanie opłatkowe

Jego Magnificencja prof. dr hab. Mirosław Minkina, złożył życzenia całemu środowisku akademickiemu oraz społeczności naszego regionu. Uroczystość uświetniło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz koncert kolęd Chóru Akademickiego pod dyrekcją dr hab. ks Michała Szulika oraz zespołu muzyczno-wokalnego w składzie: dr hab. Paweł Szmitkowski, dr Tomasz Stefaniuk,  Andrzej Zubek, Wojciecha Jezuit, Weronika Pieńkowska, Wiktoria Jezuit, Weronika Kłos, Aleksandra Szmitkowska, Karolina Szmitkowska.

Międzykulturowy Koncert Świąteczny

Okres świąteczny to wyjątkowy czas spotkań w gronie najbliższej rodziny, znajomych oraz czas wspólnego radowania się i kolędowania. Doskonałą okazją do tego był „Międzykulturowy Koncert Świąteczny”, który odbył się w dwóch odsłonach w dniach 15 i 19 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.