WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych BĘDZIE NIECZYNNY w dniu 9.06.2023 r. (piątek).

347796111 269722828758521 6072210052587694317 n

17 maja w trakcie uroczystego Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostały wręczone nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia studentów na rok akademicki 2022/2023. W tym gronie nagrodzonych znaleźli się także studenci naszego Wydziału. Stypendium MEiN została nagrodzona studentka prawa Pani Malwina Rogowska, nastomiast laureatką nagrody im. prof. Lesława Szczerby została studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Pani Martyna Krzyżanowska. 

06b

11 maja 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka”. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Powitania uczestników konferencji dokonali zaś dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH, dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR, kierownik Zakładu Myśli Politycznej UR.

Zrzut ekranu 2023 05 16 105041

Dnia 24.04.2023r. członkinie Koła Naukowego INCLUSION wzięły udział w Konferencji Naukowej ,,Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse”, która odbyła się na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu.
Na Konferencję zostaliśmy zaproszeni przez Koło Naukowe Integracja oraz Panią Profesor Irenę Motow. Po wstępie wygłoszonym przez Naszą Opiekunkę Koła, Panią Profesor Tamarę Zacharuk, przedstawiłyśmy prezentację pt. ,,Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w działaniach inkluzyjnych”. Opowiedziałyśmy o działaniach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Inkluzji Społecznej oraz Koła Naukowego INCLUSION. Przedstawiłyśmy również Czasopismo „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Na zakończenie opowiedziałyśmy o projektach, które mają miejsce w naszej Uczelni: ,,Doświadcz tego sam” oraz ,,UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI”.

Nadchodzące wydarzenia

Dyktando Siedleckie

wydarzenia dyktando

Mamy zaszczyt ogłosić, że kolejna edycja prestiżowego konkursu ortograficznego „Dyktando Siedleckie” już niedługo! To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności językowe i wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które łączy pasjonatów polszczyzny z całego regionu. Zapraszamy do udziału.
1 luty 2024 r. godz. 13:00, sala nr 34, Rektorat Uniwersytetu w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, Siedlce.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://wydarzenia.uws.edu.pl/wydarzenia/dyktando-siedleckie/