WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

348971628 246409388035523 7378608340644199961 n

W dniu 23 maja 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „WYZWANIA NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU”. Miała ona charakter hybrydowy.
Konferencję prowadzili wspólnie: Martyna Krzyżanowska - Prezes Studenckiego Koła Naukowego Wychowania Przedszkolnego i Wojciech Adamski – Prezes Koła Ekonomicznego. W konferencji uczestniczyli studenci z następujących ośrodków akademickich: Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i studenci naszego Uniwersytetu.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych BĘDZIE NIECZYNNY w dniu 9.06.2023 r. (piątek).

347796111 269722828758521 6072210052587694317 n

17 maja w trakcie uroczystego Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostały wręczone nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia studentów na rok akademicki 2022/2023. W tym gronie nagrodzonych znaleźli się także studenci naszego Wydziału. Stypendium MEiN została nagrodzona studentka prawa Pani Malwina Rogowska, nastomiast laureatką nagrody im. prof. Lesława Szczerby została studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Pani Martyna Krzyżanowska. 

06b

11 maja 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka”. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Powitania uczestników konferencji dokonali zaś dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH, dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR, kierownik Zakładu Myśli Politycznej UR.

Nadchodzące wydarzenia

Dyktando Siedleckie

wydarzenia dyktando

Mamy zaszczyt ogłosić, że kolejna edycja prestiżowego konkursu ortograficznego „Dyktando Siedleckie” już niedługo! To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności językowe i wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które łączy pasjonatów polszczyzny z całego regionu. Zapraszamy do udziału.
1 luty 2024 r. godz. 13:00, sala nr 34, Rektorat Uniwersytetu w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, Siedlce.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://wydarzenia.uws.edu.pl/wydarzenia/dyktando-siedleckie/