WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Link https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia/stypendia-ministra-dla-studentow

studia podyplomowe stwarzają szansę osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych, a także uaktualnienia lub nabycia nowej wiedzy i umiejętności. Zapraszam zatem serdecznie

Szanowni studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż aby uzyskać indywidualną organizację studiów należy złożyć stosowne podanie w dziekanacie. Szczegóły uzyskania zgody na IOS precyzuje $17 Regulaminu studiów (https://bip.ires.pl/gfx/ap/files/Prawo/Uchwaly_2019/US-067-19-dc.pdf).
Nie wyznacza się terminu złożenia podania, ale jednocześnie informuje się, iż IOS swoje funkcjonowanie rozpoczyna od momentu przyznania zgody przez Dziekana, a nie wstecz, czyli np. od początku semestru.

Szanowni Studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż istnieje możliwość składania pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) do dnia 31 października 2021 roku.
Aby móc skorzystać z takiej możliwości należy uzyskać zgodę Dziekana po uprzednim złożeniu odpowiedniego podania (do dnia 23.09.2021 r.) oraz uzyskania odpowiedniej opinii promotora pracy.