WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

zdjęcie przedstawia aparat fotograficzny

Drodzy studenci, ogłaszamy konkurs na najbardizej kreatywną fotografię w wiosennej tematyce. 

Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody w kontekście zmiany pory roku z zimy na wiosnę. Mile widziane będzie pomysłowe podejście do jakże oczekiwanej zmiany aury, w kontekście społecznym, ekologicznym i przyrodnicznyczym.

W załączniku odnajdziecie warunki przystąpienia do konkursu zawarte w regulaminie oraz informacje nt. fajnych nagród.

Niech wygra najlepsze foto.

REGULAMIN KONKURSU

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, że zaliczenia/egzaminy w ramach warunku krótkoterminowego należy przeprowadzać po okazaniu przez studenta stosownej decyzji o udzieleniu warunku. Kalendarze na potrzeby ww. zaliczeń/egzaminów nauczyciele zakładają samodzielnie.

Baner informacyjny: IV Edycja Legii Akademickiej

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach po raz czwarty przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów o nazwie Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student, który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada szkolenie teoretyczne w Uczelni oraz szkolenie poligonowe. Odbywa się ono w okresie letnim w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Jest to niepowtarzalna możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego.

Od bieżącego roku akademickiego program obejmuje trzy moduły:

- podstawowy,
- podoficerski,
- oficerski.

Kliknij tutaj: dowiedz się więcej o IV Edycji Legii Akademickiej

Plakat: Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania działalności logistycznej

Koło Naukowe Logistyków wraz z Kołem Naukowym Ekonomistów działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania działalności logistycznej".

Szczegółowy program konferencji
Link do rejestracji - tutaj