WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Szanowni Państwo, Absolwenci Wydziału Nauk Społecznych rocznika 2020/2021,

zaświadczenie o ukończeniu studiów możecie Państwo odebrać w Dziekanacie Wydziału, w następnym dniu po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego.

informator rekrutacyjny Wydziału Nauk Społecznych

geopolityka i studia strategiczne plakat

W dniu 31 maja 2021 roku zakończył się trzyletni międzynarodowy projekt pt. Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym („Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable”) (Maturolife) w ramach programu Horyzont 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej („Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer foods”).