WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 Zdj1 startowe

W dniu 30 marca członkowie Koła Ekonomicznego wraz z opiekunem, dr inż. Agatą Marcysiak, wzięli udział w sesji. Tym razem sesja nie polegała na odpytywaniu i na wystawianiu ocen. Studenci mieli okazję wysłuchać ekspertów rynku kapitałowego, zadać im swoje pytania i sprawdzić na żywo giełdowe indeksy. Projekt „Studenckie sesje na Parkiecie” adresowany był do zorganizowanych grup studentów z wyższych uczelni.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych będzie nieczynny w dniach: 6.04.2023 r. (czwartek), 7.04.2023 r. (piątek), 8.04.2023 r. (sobota).

Dzień otwarty na Wydziale Nauk Społecznych

21 i 22 marca w Uniwersytetcie Przyrodniczo - Humanistycznym odbyły się "Dni Otwarte". Z tej okazji nasz Wydział przygotował bardzo ciekawą ofertę skierowaną do wszystkich osób zainteresowanych studenckim życiem. Przybyłe osoby miały możliwość wzięcia udziału w: wydziałowej grze "Ukryte Kokosy", grze piwnej, warsztatach w pracowni badań kryminalistycznych, warsztatach z podstaw języka migowego, symulacji rozprawy karnej i w wielu innych przedsięwzięciach przygotowanych specjalnie na tą okoliczność.

Konferencja Prawo jako narzedzie zarządzania w systemie oświaty

 W dniu 16 marca 2023 r. odbyła się Konferencja Naukowa pod tytułem Prawo jako narzędzie zarządzania w systemie oświaty.

Organizatorami tego wydarzenia naukowego był Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych UPH w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Prawa „THEMIS”