WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

z dniem 27 września br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych.

Czytaj dalej

Wniosek o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 oraz załączniki do wniosku student powinien przygotować samodzielnie, zgodnie z instrukcją podaną na stronie MEiN.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF – system ogólnopolski). System będzie aktywny od 1 października 2023 r.

Szczegóły w piśmie

zadz osw

Zapraszamy na nowe Studia Podyplomowe oferowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji!

Więcej informacji

zarzadzanie_w_sporcie

Od roku akademickiego 2023/2024 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości będzie prowadzona rekrutacja na Podyplomowe Studia Zarzadzania w Sporcie. Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami sportowymi zawodników.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rejestracja słuchaczy odbywa się przez system IRK.