WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

zadz osw

Zapraszamy na nowe Studia Podyplomowe oferowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji!

Więcej informacji

zarzadzanie_w_sporcie

Od roku akademickiego 2023/2024 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości będzie prowadzona rekrutacja na Podyplomowe Studia Zarzadzania w Sporcie. Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami sportowymi zawodników.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rejestracja słuchaczy odbywa się przez system IRK.

naszstudent

Student bezpieczeństwa nardowego Patryk Kostrzewski zdobył złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły się 03.06.2023 w Warszawie. Medal wywalczył w kategorii wagowej do 74kg. Stoczył cztery pojedynki, Bilans punktów zdobytych we wszystkich walkach wynosi: 25 punktów, a straconych 3. Serdecznie gratulujemy!

aircargo3

Dnia 15 czerwca 2023 roku w murach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się I ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna "Air Cargo 2023 - Wykwalifikowana kadra - rozwój pracowników w obszarze frachtu lotniczego". To pierwsza taka konferencja skupiająca przedstawicieli łańcucha logistycznego cargo, studentów kół naukowych związanych z transportem lotniczym oraz uczelni. Celem konferencji było propagowanie wiedzy na temat sektora transportu lotniczego Cargo oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a biznesem. Wydarzenie skierowano do studentów kierunków studiów TSL uczelni z całej Polski. Organizatorem konferencji była dr Katarzyna Wąsowska.