WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk  humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Więcej informacji

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. stac.

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. nstac.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe w dniach 02-20.10.2023 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 7 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie w Siedlcach, informujemy, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów z pierwszych lat odbędzie się 05.10. (czwartek) w sali 1.5, godz. 15.15 w budynku WNH i WNS (ul. Żytnia).
Podczas spotkania:
a. zweryfikowane zostaną dokumenty osób ubiegających się o zwolnienie z udziału w obowiązkowym lektoracie języka polskiego, zgodnie z par. 2 pkt 3 Zarządzenia; ci studenci proszeni są o przyniesienie ze sobą dokumentów wymienionych w Zarządzeniu;
b. przeprowadzony zostanie test znajomości języka polskiego jako obcego. Zgodnie z par. 2 pkt 2. osoby, które uzyskają z testu ocenę co najmniej dobrą (4.0) mogą zostać zwolnione z udziału w lektoracie.