WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

06b

11 maja 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka”. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Powitania uczestników konferencji dokonali zaś dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH, dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR, kierownik Zakładu Myśli Politycznej UR.

Zrzut ekranu 2023 05 16 105041

Dnia 24.04.2023r. członkinie Koła Naukowego INCLUSION wzięły udział w Konferencji Naukowej ,,Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse”, która odbyła się na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu.
Na Konferencję zostaliśmy zaproszeni przez Koło Naukowe Integracja oraz Panią Profesor Irenę Motow. Po wstępie wygłoszonym przez Naszą Opiekunkę Koła, Panią Profesor Tamarę Zacharuk, przedstawiłyśmy prezentację pt. ,,Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w działaniach inkluzyjnych”. Opowiedziałyśmy o działaniach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Inkluzji Społecznej oraz Koła Naukowego INCLUSION. Przedstawiłyśmy również Czasopismo „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Na zakończenie opowiedziałyśmy o projektach, które mają miejsce w naszej Uczelni: ,,Doświadcz tego sam” oraz ,,UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI”.

wyjazd studyjny

Więcej informacji na: https://inob.uph.edu.pl/o-nas/aktualnosci/1009-wyjazd-studyjny-liderzy-w-zarzadzaniu-uczelnia

spotkanie krok przed depresja

Więcej informacji: https://ip.uph.edu.pl/homepage/aktualnosci/763-na-krok-przed-depresja