WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

DSC03538

Z okazji Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Wydział Nauk Społecznych wraz z Centrum Sportu i Rekreacji zorganizował turniej o Puchar JM Rektora UPH w Siedlcach dla siedleckich szkół średnich.

348971628 246409388035523 7378608340644199961 n

W dniu 23 maja 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „WYZWANIA NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU”. Miała ona charakter hybrydowy.
Konferencję prowadzili wspólnie: Martyna Krzyżanowska - Prezes Studenckiego Koła Naukowego Wychowania Przedszkolnego i Wojciech Adamski – Prezes Koła Ekonomicznego. W konferencji uczestniczyli studenci z następujących ośrodków akademickich: Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i studenci naszego Uniwersytetu.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych BĘDZIE NIECZYNNY w dniu 9.06.2023 r. (piątek).

347796111 269722828758521 6072210052587694317 n

17 maja w trakcie uroczystego Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostały wręczone nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia studentów na rok akademicki 2022/2023. W tym gronie nagrodzonych znaleźli się także studenci naszego Wydziału. Stypendium MEiN została nagrodzona studentka prawa Pani Malwina Rogowska, nastomiast laureatką nagrody im. prof. Lesława Szczerby została studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Pani Martyna Krzyżanowska.