WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Zdjęcie grupowe z global volunteer

W ramach przedmiotu Warsztaty Logistyczne prowadzonego przez dr Olę Bareja-Wawryszuk w dniu 20.10.2023 r. gościliśmy Pana Johna Kristianson`a z organizacji Global Volunteers. Pan John wygłosił prezentację dotyczącą łańcucha dostaw w firmie Toyota, w której pracował.

wyk monnet

20 października 2023 r. w godz. 11.15-12.00 w sali nr 1.9 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach odbył się inauguracyjny wykład z naszego projektu. Zatytułowany został "Prawa człowieka - zużyty anachronizm czy niewykorzystanie wyzwanie" a wygłosił go dr hab. Arkadiusz Indraszczyk prof. uczelni.

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk  humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Więcej informacji

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. stac.

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. nstac.