WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem w Siedlcach, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Siedlcach podjęto współpracę w następującym zakresie:

1. raz w tygodniu w czwartki w godzinach 13:00-15:00 na terenie Wydziału Nauk Rolniczych UwS w pokoju nr 100 dyżuruje pracownik Szpitala w osobie psychologa Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego;

2. prowadzona jest działalność informacyjna o Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego i dostępnych formach pomocy oraz działalności promocyjnej z zakresu zdrowia psychicznego na rzecz studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników UwS przez psychologa – pracownika Szpitala;

3. udzielanie merytorycznego wsparcia pracownikom Uniwersytetu w Siedlcach w organizacji konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i innych przedsięwzięć z zakresu zdrowia psychicznego.”

Najbliższy dyżur 9 maja (czwartek) 2024 r.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę studentów Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Społecznych zwróciłyśmy się do JM Rektora z prośbą o odbycie debaty ze studentami. Nasz
wniosek spotkał się z pozytywną odpowiedzią Jego Magnificencji. Zapraszamy zatem wszystkich studentów na debatę z naszym Rektorem.

Wydarzenie odbędzie się 9.04.2024 r. o godzinie 10.00 w auli 08A  

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w miesiącach lipiec-wrzesień 2024 roku będzie realizowana VIII edycja programu „Praktyki u Marszałka”.

Link do pisma